Follegg & Co Advokatfirma AS

Law Firm in Frogner
Bygdøy allé 111A, OsloOpening at 9:00 AMOpen today until 5:00 PMOpening at 9:00 AM tomorrowOpening at 9:00 AM on MondaySorry, we're closed

Updates

Frykter du konkurs eller er ditt firma i en vanskelig økonomisk situasjon hvor kravene hoper seg opp og gjeldssituasjonen synes uutholdelig? Vi kan hjelpe!

Vi har lang og bred erfaring knyttet til...
 moreFrykter du konkurs eller er ditt firma i en vanskelig økonomisk situasjon hvor kravene hoper seg opp og gjeldssituasjonen synes uutholdelig? Vi kan hjelpe!

Vi har lang og bred erfaring knyttet til refinansiering, restrukturering av gjeld samt konkursbehandling. Vi bistår gjerne deg eller ditt firma med juridisk bistand knyttet til blant annet offentlig gjeldsforhandling og konkursbeskyttelse, refinansiering, herunder refinansieringsavtaler og ulike kreditoravtaler, formelle og uformelle kreditorforhandlinger og restruktureringer samt rådgivning i forbindelse med krav knyttet til mulig styreansvar.
Posted on 11.feb.2018
Frykter du konkurs eller er ditt firma i en vanskelig økonomisk situasjon hvor kravene hoper seg opp og gjeldssituasjonen uutholdelig? Vi kan hjelpe!

Vi har lang og bred erfaring knyttet til refin...
 moreFrykter du konkurs eller er ditt firma i en vanskelig økonomisk situasjon hvor kravene hoper seg opp og gjeldssituasjonen uutholdelig? Vi kan hjelpe!

Vi har lang og bred erfaring knyttet til refinansiering, restrukturering av gjeld samt konkursbehandling. Vi bistår gjerne deg eller ditt firma med juridisk bistand knyttet til blant annet offentlig gjeldsforhandling og konkursbeskyttelse, refinansiering, herunder refinansieringsavtaler og ulike kreditoravtaler, formelle og uformelle kreditorforhandlinger og restruktureringer samt rådgivning i forbindelse med krav knyttet til mulig styreansvar.
Posted on 11.feb.2018
Vi rådgir i norske og internasjonale skattespørsmål. Dette omfatter blant annet: omorganisering – kjøp og salg av virksomheter, skattefri omdannelse, generell selskaps- og personbeskatning, nasjona... moreVi rådgir i norske og internasjonale skattespørsmål. Dette omfatter blant annet: omorganisering – kjøp og salg av virksomheter, skattefri omdannelse, generell selskaps- og personbeskatning, nasjonal og internasjonal skatteplanlegging – herunder skatteoptimal struktur, internasjonal personbeskatning, internprisingsspørsmål, incitamentsordninger for ansatte, arv- og generasjonsskifte. Vi yter også bistand i skatte- og avgiftstvister. Dette omfatter bokettersyn, ligningsklager, samt prosedyre av skatte- og avgiftsaker for domstolene. Ta kontakt med Erlend Follegg på telefon 970 55 555 eller e-post ef@advfollegg.no for en nærmere gjennomgang.
Posted on 07.feb.2018

About us

OM ADVOKATFIRMAET FOLLEGG & CO Advokatfirma Follegg er et fullservice advokatfirma med spisskompetanse innen de forretningsjuridiske områder, med fokus og spisskompetanse innenfor skatterett, selskapsrett, transaksjoner og omstruktureringer i næringslivet.
Basert på skatte- og forretningsjuridisk erfaring fra flere av landets største advokatfirmaer er vårt siktemål å gi effektiv og praktisk anvendbar bistand basert på kommersiell forståelse, førsteklasses juridisk kompetanse, grundighet, praktisk innretning, erfaring og integritet.
Vi opptrer innenfor rammen av et etisk regelverk. Hensynet til optimal inntjening er hos oss underordnet prinsippet om at vårt daglige virke skal være styrt av etiske krav. Dette innebærer at vi ikke alltid vil kunne gjøre det en klient kunne ønske. Vår rådgivning er basert på hva som etter vårt beste skjønn er riktig juss. Et eksempel på dette er at rådgivning om sannsynligheten for at skattemyndighetene vil avdekke at en transaksjon er i strid med skatteloven ikke vil bli gitt av oss. Les mer om advokatetiske regler pâ advokatforeningens hjemmeside.
Map showing business location.
Address
Bygdøy allé 111A
0273 Oslo
Norway
Get directions
Contact
Business Hours
Mon
9:00 AM – 5:00 PM
Tue
9:00 AM – 5:00 PM
Wed
9:00 AM – 5:00 PM
Thu
9:00 AM – 5:00 PM
Fri
9:00 AM – 5:00 PM
Sat
Closed
Sun
Closed
This site uses cookies from Google to deliver its services. By using this site, you agree to its use of cookies.