Posted on 18.okt.2018

Follegg & Co Advokatfirma AS

Omstruktureringer i næringslivet/fusjoner og fisjoner Et av våre hovedsiktemål er å levere førsteklasses bistand i forbindelse med transaksjoner og omstruktureringer i næringslivet. Vi legger derfor stor vekt på utvikling av transaksjons strukturer som er gunstige både kommersielt, selskapsrettslige, skattemessig og regnskapsmessig. Vi har lang erfaring når det gjelder bistand og rådgivning i forbindelse med omstruktureringer/fusjoner og fisjoner. Ta kontakt med advokat Erlend Follegg i dag på telefon 970 55 555 eller ef@advfollegg for en uforbindtlig gjennomgang hvor vi kan identifisere eventuelle fordeler i et skattemessig, regnskapsmessig og selskapsrettslig perspektiv.
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.