Posted on 07.jul.2021

Follegg & Co Advokatfirma AS

Vi tilbyr 1 times gratis konsultasjon!

07.jul.2021 – 14.jul.2021
Advokat Erlend Follegg har fokus og spisskompetanse innen forretningsjus, selskapsrett, transaksjoner og omstruktureringer i næringslivet, herunder styrearbeid, bistand ved aksjonærkonflikter, granskninger, kjøp og salg av virksomhet, regnskap og generelt problemstillinger i grenselandet mellom jus, regnskap, selskapsrett og forretningsdrift. Basert på skatte- og forretningsjuridisk erfaring fra flere av landets største advokatfirmaer er siktemålet å gi effektiv og praktisk anvendbar bistand basert på kommersiell forståelse, førsteklasses juridisk kompetanse, grundighet, praktisk innretning, erfaring og integritet, herunder erfaring som grunder og investor.
Valid 07.jul.2021 – 14.jul.2021
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.